Nástroj KVMbackup slouží k automatickému zálohování virtuálních strojů, které běží pod QEMU/KVM. Nástroj po spuštění zkontroluje, zda je virtuální stroj v pořádku a provede jeho zálohu na zadané úložiště.

KVMbackup

Požadavky

  • 64 bitový Linux (otestováno na CentOS 7 a Ubuntu 19)
  • qemu-kvm verze 2.10 a nebo vyšší
  • ve virtuálním stroji nainstalovaný guest-agent
  • virtuální stroj nesmí mít žádné snapshoty

Licence MIT

Tato open source licence je jednou z nejméně omezujících. Tímto způsobem licencovaný software je možné volně používat i šířit pouze za podmínky, že vždy připojíte jméno autora a kopii licence.

Copyright © 2019 Lukáš Gallina

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the „Software“), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

THE SOFTWARE IS PROVIDED „AS IS“, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Stažení

KVMbackup si můžete zdarma stáhnout ve verzi 1.1.0 build 979. Nicméně mě potěší, pokud moji práci dle vlastního uvážení oceníte.

Použití

KVMbackup spouštějte s patřičnými právy, například pomocí nástroje cron.

./KVMbackup --config-file=<full_path_for_virtual_machine_settings_file>

Struktura souboru „virtual settings file“

[KVMbackup]
ErrorMailRecipient=<email_for_error_report>e-mailová adresa, na kterou bude zaslána informace o chybě (prázdná hodnota zajistí neposílání informace o chybě)
[Machine]
DomainName=<name>jméno domény (tedy jméno virtuálního stroje)
[Backups]
Numbers=<retain_backups>

Compress=<type_for_backup_storage>
počet ponechaných záloh mimo aktuální

parametr TAR pouze pro tar; ZIP pouze pro zip; TARGZIP pro gzip kompresi a tar; TARLZOP (default) pro lzop kompresi a tar
[Paths]
KVMachinesPath=<paths_for_virtuals_xml>

BackupPath=<path_for_store_backup>

BackupPathMountCheck=<mountpoint_of_backup_path>
cesta ke složce s konfiguracemi virtuálních strojů QEMU/KVM (například /etc/libvirt/qemu)

cesta pro umístění zálohy (zde bude vytvořena složka s názvem virtuálního stroje)

bod připojení (mountpoint) pro otestování, zda je připojen cíl zálohy
[Volumes]
Disk1=<backuped_virtual_machine_disk>

Disk2=<backuped_virtual_machine_disk>Disk100=<backuped_virtual_machine_disk>
jméno virtuálního disku, který chcete zazálohovat

jméno virtuálního disku, který chcete zazálohovatjméno virtuálního disku, který chcete zazálohovat

Příklad struktury souboru „virtual settings file“

[KVMbackup]
ErrorMailRecipient=support@mydomain.com
[Machine]
DomainName=WINDOWS10
[Backups]
Numbers=3
Compress=TARLZOP
[Paths]
KVMachinesPath=/etc/libvirt/qemu
BackupPath=/mnt/backup/microsoft
BackupPathMountCheck=/mnt/backup
[Volumes]
Disk1=Windows10_diskC.raw
Disk2=Windows10_diskD.raw

Lukáš Gallina Jestliže se vám utilita KVMbackup líbí, přivítám, pokud moji práci dle svého uvážení oceníte.